Oudervereniging

 

De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging

  • de belangen van ouders en kinderen behartigen
  • de contacten tussen ouders en team bevorderen
  • het meehelpen van ouders op school bevorderen
  • de vrijwillige ouderbijdrage beheren
  • de ouders vertegenwoordigen bij team, MR en andere instanties (bijv. gemeente)
  • mede organiseren van allerlei activiteiten op school
 

Groepsouders

Uit elke groep worden twee ouders gekozen als groepsouder. Alle groepsouders samen vormen het bestuur van de oudervereniging. De groepsouders zijn aanspreekpunt voor team en ouders. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Iedereen kan vergaderingen bijwonen en allen hebben evenveel recht van spreken.

 

Notulen

Notulen worden gedeeld in ons communicatieplatform voor huidige ouders: Social Schools.