Leerlingenzorg

 

Vanaf groep 1/2 volgen wij de kinderen nauwlettend. Hierdoor hebben we goed in beeld hoe ze zich ontwikkelen. Is er extra zorg nodig? Of juist extra uitdaging? Samen met de Intern Begeleider maken we een passend plan om het kind het juiste onderwijs te geven. Dit doen we uiteraard in overleg met de ouder(s).

Vaak komen we intern met een passende oplossing door de expertise van onze leerkrachten en specialisten. Indien nodig maken we gebruik van externe zorg, zoals het Samenwerkingsverband.