Kernwaarden en positief gedrag

 

Onze kernwaarden zijn: Veiligheid, Respect, Zelfstandigheid en Vertrouwen:

Respect

Binnen onze school vinden wij het erg belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Je hebt respect voor: leerkrachten, klasgenoten, overblijfmoeders en overige bezoekers van de school. Ook respect voor de natuur vinden wij erg belangrijk. Afval netjes in de prullenbak, papier scheiden van het andere afval en respectvol omgaan met dieren en planten in en rondom de school.

 

Veiligheid

Om je ergens thuis te kunnen voelen, is veiligheid erg belangrijk. Wanneer dit ontbreekt, zul je jezelf nooit volledig kunnen ontwikkelen. Daarom is het erg belangrijk dat ieder kind zich binnen onze school veilig voelt.Elk kind kind wordt door ons gezien en gehoord. Je mag zijn zoals je bent, wat erg belangrijk is om je geaccepteerd en veilig te voelen. Uiteraard zijn er wel afspraken binnen de school waaraan iedereen zich dient te houden.

 

Vertrouwen

Binnen onze school heerst een cultuur van wederzijds vertrouwen. Een leerling moet kunnen vertrouwen op de leerkracht en andersom. Vertrouwen is erg belangrijk. Wanneer iemand vertrouwen heeft, kan het zich makkelijker thuis voelen, ontwikkelen en blijft de sfeer binnen de school gemoedelijk.

 

Zelfstandigheid

In de huidige maatschappij is het erg belangrijk dat je zelfredzaam bent. Je moet je eigen boontjes kunnen doppen wanneer het eropaan komt. Om dit vroegtijdig in te slijpen, maken wij op school gebruik van een weektaak en werken wij met uitgestelde aandacht volgens het GIP-model.

 

Positief gedrag

Op de St. Victorschool werken we met het PBS Systeem. Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het is een aanpak waarbij zowel het team, de overblijfouders en de medewerkers van de buitenschoolse opvang zich richten op het stimuleren en belonen van gewenst gedrag van leerlingen. 

PBS geven wij op de St. Victorschool vorm door:

  • de waarden van de school en de gedragsafspraken te koppelen
  • de gedragsafspraken te visualiseren
  • de gedragsafspraken daadwerkelijk in de klas te oefenen.