Ouderbetrokkenheid

 

Uit elke groep worden minimaal twee ouders gekozen als groepsouder. Samen vormen zij het bestuur van de oudervereniging. De groepsouders zijn een aanspreekpunt voor team en u. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. U kunt vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken uw zegje doen. Niet alleen de schoolraad en de oudervereniging spelen  een belangrijke rol, maar u kunt ook actief zijn bij veel activiteiten.

Een paar voorbeelden:

  • Voorlezen aan een klein groepje kinderen groep 1/ 2
  • Gezelschapsspelletjes in een groepje van vier kinderen groep 1/ 2
  • Hulp bij excursies en schoolreisjes
  • Hulp bij de jaarlijkse atletiek- , sport- en speeldag
  • Hulp bij het luizenpluizen
  • Hulp bij de avondvierdaagse

De groepsouders doen hiervoor een beroep op u. Ouders die helpen op school doen dat onder de verantwoording van de school. Dat betekent dat de directie en de groepsleerkrachten verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. Hulpouders zijn tijdens de hulpactiviteit verzekerd via de school.