Identiteit

 

Onze school

Onze mooie, moderne school staat in de Victorwijk en is een echte buurtschool. Onze school is een plek waar kinderen graag zijn. Vanuit een veilige, gestructureerde omgeving bieden wij eigentijds, ambitieus onderwijs. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen en hun uitdagen om het beste uit zichzelf te halen is onze belangrijkste opdracht. Op onze school hebben we oog voor talent.

 

Ons onderwijs

Onze school is een plek waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden zo optimaal mogelijk worden ontwikkeld. Om dit alles te bereiken maken we zo veel mogelijk en zo goed mogelijk werk van eigentijds en vernieuwend onderwijs. Een duidelijke rode draad in onze manier van instructie en de organisatie in de klas vormt de basis van ons onderwijs. Onze positieve gedragsafspraken vanuit onze kernwaarden vertrouwen, zelfstandigheid, veiligheid en respect vormen de basis voor het omgaan met elkaar. Vanuit deze basis dagen wij kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen en te werken aan hun talenten.