Bewegen

 

Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Door iedereen op zijn of haar niveau te laten bewegen zorgt dat voor plezier. Naast het beter leren bewegen is zelfstandigheid en verantwoordelijk zijn voor je gedrag van essentieel belang. Zo krijgen leerlingen opdrachten om zelf eerlijke teams te maken, of om zelf de tijd of score bij te houden. Op deze manier zorgen we ervoor dat leerlingen zelfstandig kunnen spelen en dat ook kunnen toepassen buiten de gymlessen.

Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling van elk kind houden wij bij door middel van de MQ scan. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 wordt bij elk kind, twee keer per jaar, de MQ scan afgenomen. Uit deze scan kunnen we bekijken of het kind zich nog voldoende ontwikkelt. Naast de ontwikkeling bekijken we ook of een kind hulp nodig heeft of juist heel veel uitdaging.

De resultaten worden toegepast in de lessen en zo nodig met ouders besproken, zodat iedereen op zijn of haar eigen uitdaging kan werken.