ICT

 

ICT binnen het onderwijs

De afgelopen jaren is de rol van ICT binnen het onderwijs gegroeid. Tijdens de twee lockdowns is dit nog meer naar voren gekomen en hebben wij nieuwe mogelijkheden ontdekt. Zo zijn wij in alle lagen van de scholen gebruik gaan maken van de Google omgeving. Dit is een omgeving waar wij als leerkracht met de leerlingen kunnen communiceren en waar leerlingen op iedere plek toegang hebben tot hun bestanden. 

 

Devices

Op de Victorschool maken wij gebruik van verschillende devices. Zo beschikt elke klas over een smartboard, waarmee interactieve instructies gegeven worden. In de groepen 1/2 worden iPads ingezet waarop leerlingen zelfstandig met verschillende apps aan de slag kunnen gaan. De groepen 3 t/m 8 kunnen gebruik maken van chromebooks. In een aantal klassen wordt hierop door middel van Snappet aan de lessen gewerkt. De groepen 5 en 6 gebruiken hiervoor nog een tablet van Snappet.