Jonge Kind

 

In groep 1/2 leren we spelenderwijs en zorgen we voor een beredeneerd aanbod, zodat uw kind zich optimaal op alle gebieden kan ontwikkelen en goed voorbereid wordt op groep 3.  

Thematisch onderwijs

Er wordt in groep 1/2 thematisch gewerkt. Zo leert uw kind op speelse wijze hoe hun wereld in elkaar zit. Tijdens elk thema wordt ervoor gezorgd dat alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen en gedurende het jaar is er een doorgaande leerlijn. De hoeken nemen een centrale plaats in tijdens het spelen en leren. Zo is er in elke klas een huishoek, een cijferhoek, een bouwhoek, een leeshoek, een schrijfhoek, een zand/watertafel, een verfbord en een verteltafel. In deze hoeken komen de thema’s tot leven.

Uitstapjes

Daarnaast zorgen we ook een aantal maal per jaar voor een leuke excursie of voorstelling om de kinderen in aanraking te brengen met wat we leren in de klas. Denk aan een bezoek aan de kinderboerderij, het bos of een museum of een optreden van de leerkrachten of een professioneel toneelgezelschap. 

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, maken de leerkrachten van de groepen 1/ 2 gebruik van het leerlingvolgsysteem “KIJK”. In groep 2 nemen we de Cito-toetsen taal en rekenen voor kleuters af.