Veilige School

 

PBS

Op de St. Victorschool werken we met het PBS Systeem. Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. 

Het is een aanpak waarbij zowel het team, de overblijfouders en de medewerkers van de buitenschoolse opvang zich richten op het stimuleren en belonen van gewenst gedrag van leerlingen. 

 

Kernwaarden

De vier kernwaarden van onze school zijn: Veiligheid, Respect, Zelfstandigheid en Vertrouwen.

PBS geven wij op de St. Victorschool vorm door:

  • de waarden van de school en de gedragsafspraken te koppelen
  • de gedragsafspraken te visualiseren
  • de gedragsafspraken daadwerkelijk in de klas te oefenen.

Deze gedragsafspraken hangen per ruimte gevisualiseerd door de school. Er wordt ook actief toezicht gehouden in de algemene ruimten, kleedkamers, gymzaal en op het schoolplein. Zo werken we op de St. Victorschool aan een positieve schoolcultuur.