Hoogbegaafdheid

 

De Specialist hoogbegaafdheid en talentbegeleider op onze school is Sonja van Luinen.

Sonja begeleidt leerkrachten en leerlingen met de werkwijze “kijken achter gedrag”. In de lessen die zij geeft, daagt zij de hele groep, maar ook individuele leerlingen uit tot het volhouden en doorzetten wanneer iets moeilijk, te uitdagend en/of onoverzichtelijk wordt. Tegelijkertijd combineert zij dit met mindset. Zij stimuleert de kinderen om in hun kracht te gaan staan door meer inzicht te geven in hun eigen gedrag en denkwijze.

Ook komen binnen de Victorschool per jaargroep meerdere leerlingen in een groepje bij juf Sonja om met haar te werken aan het verkrijgen van inzicht in zichzelf. Deze kinderen hebben een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van begaafdheid. Hetgeen juf Sonja hen aanreikt, kunnen zij vervolgens weer toepassen bij het werken in hun eigen groep.

Levelspel en Levelwerk

Naast de begeleiding van juf Sonja wordt er binnen alle groepen gewerkt met uitdagende materialen van Levelspel en Levelwerk. De leerkrachten stellen een pakket samen voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Ook tijdens het Levelspel en Levelwerk wordt gewerkt aan het stimuleren en inzicht geven in de mindset van de leerlingen. Dit gebeurt onder andere door de leerlingen met elkaar in groepsverband hieraan te laten werken onder begeleiding van de leerkracht.