Stel cookie voorkeur in

Sport en spel

Kinderen bewegen graag en veel. Dit zien we bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen op het schoolplein en tijdens het actief leren bij de kleuters. Het behouden van deze actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van het leergebied Sport en spel. Om dit doel te bereiken, nemen kinderen in het bewegingsonderwijs deel aan een breed scala van bewegingsactiviteiten. Op deze manier bouwen ze een ruim 'bewegingsrepertoire' op. Dit repertoire bevat zowel motorische aspecten als sociale vaardigheden.

Bewegings- en spelvormen

Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als: balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. Ook komen spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen naar voren. Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.

Veiligheid en respect

De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen. Het is hierbij noodzakelijk om kennis te hebben van: de regels, het op de juiste manier naleven van deze regels en om te weten wie welke rol binnen het spel inneemt. Het op elkaar letten, veiligheid aan elkaar bieden, elkaar respecteren en het benutten van elkaars kwaliteiten speelt binnen deze spelvormen eveneens een belangrijke rol.

Winnen is leuk, maar plezier staat bij ons voorop!