Stel cookie voorkeur in

Relaties en seksualiteit

Lessen weerbaarheid, relaties en seksualiteit:

Elke groep heeft een gelijksoortige opbouw van lessen. In elke groep wordt rekening gehouden met de seksuele ontwikkelingsfase van kinderen, hun leerstijl en hun leervermogen.

Per les wordt onderscheid gemaakt tussen basis- en extra lessen. De basislessen zijn noodzakelijk voor de relationele en seksuele vorming van kinderen.

De keuze voor de extra lessen is afhankelijk van de samenstelling, kennis, behoefte en ervaring van de leerlingen in de groep.

 

Waarom vinden wij relationele en seksuele vorming voor kinderen belangrijk?

  • Het sluit aan bij de seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd
  • Het draagt bij aan persoonlijke groei en een positieve seksualiteitsbeleving
  • Het bevordert het welzijn, de seksuele gezondheid en weerbaarheid van kinderen
  • Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vragen over seksualiteit, zij hebben recht op juiste informatie
  • Kinderen hebben behoefte aan een duidelijk kader, zodat ze positieve normen en waarden kunnen ontwikkelen met respect voor diversiteit
  • De invloed van andere bronnen zoals leeftijdgenoten of media is groot