Stel cookie voorkeur in

Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak waarbij zowel het team, de overblijfouders en de buitenschoolse opvang zich richten op het stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen. Dit gebeurt door:

  • de waarden van de school te bepalen en de gedragsafspraken hieraan te koppelen
  • de gedragsafspraken te visualiseren
  • de gedragsafspraken daadwerkelijk in de klas te oefenen

Zo werken we aan een positieve schoolcultuur. 

Meer informatie?