Stel cookie voorkeur in

Onze school

Onderwijsvisie

Wij willen een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen tot mensen die graag blijven leren en die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan.
Wij willen dat onze school een plek is waar iedereen met plezier naartoe komt, waar uitgegaan wordt van het positieve en waar we denken in mogelijkheden en oplossingen. Om dit te bereiken wil de St.Victorschool een “lerende organisatie” zijn, waar schoolbreed gewerkt wordt vanuit vier gedeelde waarden: respect, zelfstandigheid, vertrouwen en veiligheid. Dit omdat we van mening zijn dat in een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor iedereen, het leren wordt bevorderd. Een uitgebreide beschrijving over onze onderwijsvisie kunt u lezen in onze schoolgids.