Stel cookie voorkeur in

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Waar nodig worden professionals of instanties ingezet om aan de leerbehoeften van de kinderen te voldoen. Onze school valt onder het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek.

Hoe werkt het?

  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden
  • Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben
  • Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt
  • Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen
  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden