Stel cookie voorkeur in

Logopedie

Logopedie is gericht op het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee samenhangt: de taal, de uitspraak, verkeerde mondgewoonten en de stem. Het is belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen. Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school.

Kinderen uit de overige groepen kunnen op verzoek worden onderzocht. De gegevens en mogelijke vervolgacties worden met ouders, de leerkracht en /of de jeugdarts besproken. Denk hierbij aan: advisering, nader onderzoek, verwijzing naar een logopediepraktijk of kortdurende begeleiding.