Stel cookie voorkeur in

Hoogbegaafdheid

Levelspel & Levelwerk

In alle groepen wordt gewerkt met de uitdagende materialen van Levelspel en Levelwerk. De leerkrachten stellen een pakket samen uit de uitdagende opdrachten voor de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen naar aanleiding van de toetsgegevens, observaties en gevoerde  gesprekken.

Talentbegeleider

Vanaf  eind januari 2019 is Sonja van Luinen (talentbegeleider) gestart met  begeleiding van leerlingen buiten de groep. Dit is een pilot en zal vooralsnog alleen voor dit schooljaar gelden, aangezien er nog geen zicht is op de formatie(gelden) voor schooljaar 2019/2020.

De werkwijze wordt volgens de taxonomie van Bloom. De taxanomie van Bloom wordt ingezet om opdrachten moeilijker en complexer te maken. Er worden in dit model zes soorten denkvaardigheden omschreven. Het onthouden, begrijpen en toepassen van informatie wordt gezien als lagere orde denkvaardigheid. Analyseren, evalueren en creëren wordt gezien als hogere orde denkvaardigheid.

Ook zal Sonja aansturen op de executieve functies van de kinderen. Dit zijn vaardigheden om verdiepende taken goed uit te voeren. Het zijn functies die kinderen in staat stellen om doelen te realiseren en het gedrag wat daarbij hoort aan te sturen.

Tijdens deze begeleiding stimuleert en activeert zij de denkwijze van deze kinderen. De kinderen worden aangezet tot zelf denken.

  • De les wordt gestart met een korte presentatie over een onderwerp met behulp van een PowerPoint.
  • Na de start gaan ze aan de slag met verwerkingsopdrachten, voorbeelden hiervan zijn;

-  naar aanleiding van een voorgelezen verhaal maken de kinderen een schets.

   Deze schets wordt aan de andere kinderen (kort) gepresenteerd.

-  bedenk een passende naam

-  maak een beschrijving

-  teken een ……….

-  maak een samenvatting

  • Aan het einde van de les krijgen de kinderen een opdracht voor de weektaak mee. Deze noteren ze in hun weektaakoverzicht voor in de klas.
     

1 x per week zal Sonja deze leerlingen buiten de klas begeleiden d.m.v. bovenstaande werkwijze, waarbij de kinderen ook werk mee krijgen om in de klas verder zelfstandig te verwerken. Hierdoor wordt er aan hun huidige werk in de klas eisen gesteld zoals goed plannen, gefocust en secuur werken.